Výcvik koní a jezdců

VÝCVIK KONÍ

Stáj Sportpinto Želkovice se specializuje na výcvik koní do sportu a jejich přípravu na chovatelské akce. Každoročně je u nás obsednuta přibližně desítka koní, hřebci se připravují na licentaci a mladí koně se zúčastňují výkonnostních zkoušek, KMK a závodů jak v drezuře tak parkuru.

VÝCVIK JEZDCŮ

Stáj Sportpinto Želkovice nabízí výcvik koní a jezdců ustájených v naší stáji. Tréninky jezdců probíhají pod vedením Anny Reinbergerové, která má cvičitelský průkaz, je držitelkou stříbrného výkonnostního odznaku v drezuře a má výkonnost drezura TT a skoky L. Možná je příprava na ZZVJ, skokový trénink a drezurní trénink až do GP.

V současné době nejsou možné tréninky na našich koních. Nabízíme pouze trénování na vlastních koních jezdců, kteří jsou u nás ustájeni a nebo na tréninky dojíždí i s koňmi.