Historie stáje

Stáj Sportpinto Želkovice vznikla zakoupením areálu v Želkovicích 7.7.2017 rodinou Anny Reinbergerové. Areál v Želkovicích dokázal poskytnout dostatek prostoru pro sportovní i chovné koně a umožnil rozvoj zvláště chovu strakatých teplokrevných koní. Díky tomu je v Želkovicích jeden z největších chovů strakatých teplokrevných koní v Evropě.

Areál v roce 2017 prošel určitými změnami, z nichž hlavní byl nový povrch na jízdárně a v kruhovce. Rekonstrukce obytných prostor proběhla v následujících letech a v roce 2023 byl kompletně obnoven povrch na jízdárně. Také bylo vybudováno 5 nových boxů pro dušné koně, které jsou velmi oblíbené. Ohrazeno bylo asi 20 ha nových pastvin, které jsou určené hlavně pro odchov mladých koní.